Domningar

Domningar

Domningar är en störning i känsel som brukar beskrivas som stickningar/pirrningar/sockerdrickskänsla. En vanlig orsak till att en kroppsdel “somnar” som det ofta beskrivs är att en nerv kommit i kläm vilket medför en tillfälligt störd funktion. Det vanligaste jag träffar på är lillfinger och ringfinger är domnade, att de har känsel men att den är sämre än normalt och ofta rör det sig om spänningstillstånd i nacke eller skuldra.

I vissa fall kan en domnande, stickande eller brännande känsla tyda på en allvarlig skada eller sjukdom och då ska akut vård sökas.