Axelsmärtor

Axelsmärtor

Normalt så sker det mesta vi gör framför kroppen om det gäller arbete eller träning vilket ofta resulterar i strama strukturer i den främre delen utav axeln/skuldran. Axelleden är kroppens rörligaste led och ställer höga krav på stabilitet och koordination i skuldran. Om man har bristande stabilitet vid belastning kan det ge återkommande överbelastningsskador.

De vanligaste orsakerna till axelsmärta är en ökad träningsdos, repetitivt arbete över axelhöjd, bristande stabilitet i skuldran eller statiskt kontorsarbete.

Behandlingen varierar mycket beroende på orsak och akut vård bör sökas ifall du upplever en mycket kraftig smärta i axeln som uppkommit hastigt. Du bör också kontakta vårdcentral ifall axelsmärtan debuterar i samband med feber.